NPSEO
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu


Jaki jest model/wizja szkoły według państwa?
Archiwum aktualności
Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań.
2 września 2015

1 września 2015 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

W myśl nowych przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego zrezygnowano z ustalenia poziomu spełnienia wymagań wyrażonych oceną w skali od A do E.

 Od 1 września 2015 r. w procesie ewaluacji zewnętrznej wobec szkół, placówek,i będzie stwierdzany poziomy spełnienia wymagań na dwóch poziomach:

1) podstawowym – świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 2) wysokim – świadczącym o wysokiej skuteczności działań, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 

Rozporządzenie

Uzasadnienie

więcej tutaj


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1